Kurs spawacza

Kurs spawania metodą MAG i TIG.

Cel  szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG-135 blach i rur ze stali ferrytycznych.
Szkolenie zakończone będzie wydaniem świadectwa oraz Książeczki Spawacza według normy EN 287-1 wystawioną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi
wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień. Uzyskane uprawnia dają kwalifikacje Europejskiego Spawacza Ręcznego w tej metodzie.
*Przewidywane jest złożenie egzaminu zewnętrznego przed komisją zewnętrzną, powołaną przez Kierownika Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalniczego z listy egzaminatorów zatwierdzonych przez Radę Zarządzają Ośrodka w celu potwierdzenia i weryfikacji nabytych kwalifikacji. W skład komisji egzaminacyjnej obok egzaminatorów mogą wejść wykładowcy, instruktorzy, przedstawiciel zleceniodawcy oraz kierownik kursu.

Program szkolenia

Programy zakupione przez Centrum Kształcenia Praktycznego zostały opracowane przez
– Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
oraz zatwierdzone /autoryzowane/ przez:
– certyfikat Europejskiej Federacji Spawalniczej nr 16 wydany 15.11.1996 r., nadający Ośrodkowi Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa Status Autoryzowanej organizacji Krajowej (Authorised National Body – ANB)
– zatwierdzone do stosowania przez Dyrektora Centrum
– Wytyczne W-07/IS-02-Program podstawowego kursu spawania stali niestopowych elektroda topliwa w osłonie gazów aktywnych (MAG).

Warunki ukończenia szkolenia Zaliczenie szkolenia oraz egzaminu.