KURS HDS –  OBSŁUGA ŻURAWI PRZEŁADUNKOWYCH (HDS)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników kursu z:

  • budową , działaniem i zadaniami eksploatacji żurawi,
  • zapoznanie z warunkami dozoru technicznego urządzeń,
  • przygotowanie do praktycznej obsługi żurawi
  • zapoznanie z zasadami BHP

HDS2