POJAZD

Ubezpieczone są wszystkie prywatne samochody osobowe i motocykle należące do osób ubezpieczonych (nie wykorzystywane do ich działalności gospodarczej).

 • Dochodzenie odszkodowań za szkody w pojazdach od sprawców oraz z ubezpieczeń OC sprawców szkód.
 • Spory z umów dotyczących pojazdu, np. reklamacje, naprawy.
 • Dochodzenie odszkodowań za szkody osobowe kierowcy i pasażerów.
 • Spory z ubezpieczeń komunikacyjnych.
 • Sprawy karne i wykroczenia będące konsekwencją wypadków z udziałem ubezpieczonego pojazdu, jeżeli zarzucane przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione nieumyślnie.
 • Sądowe spory podatkowe dotyczące pojazdu.

ŻYCIE  PRYWATNE

 • Dochodzenie odszkodowań za szkody w prywatnym majątku ruchomym (np. zniszczenie roweru, kradzież sprzętu RTV) od sprawców oraz z ubezpieczeń OC sprawców szkód.
 • Dochodzenie odszkodowań oraz zadość uczynienia za szkody
  na zdrowiu wyrządzone osobom objętym ubezpieczeniem.
 • Spory sądowe dotyczące ubezpieczeń społecznych.
 • Sprawy karne i wykroczenia osób ubezpieczonych, jeżeli zarzucane przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione nieumyślnie.
 • Sądowe spory podatkowe.
 • Spory z administracją publiczną

NIERUCHOMOŚCI

 • Dochodzenie odszkodowań za szkody w nieruchomościach od sprawców oraz z ubezpieczeń OC sprawców szkód.
 • Spory z umów ubezpieczenia nieruchomości.
 • Spory z tytułu naruszenia prawa własności lub innych praw rzeczowych dotyczących nieruchomości, w tym z tytułu zakłócenia korzystania z nieruchomości wskutek oddziaływań ze strony nieruchomości sąsiednich, np. spory z sąsiadującymi nieruchomościami.
 • Spory wynikające z najmu lub dzierżawy nieruchomości.

 

DORADZTWO I KONSULTACJE PRAWNE

 • Nielimitowane telefoniczne porady prawne.
 • Analiza dokumentacji i umów.
 • Sporządzanie opinii i analiz prawnych.
 • Identyfikacja stanu prawnego.
 • Wzory umów.
 • Informacje o procedurach administracyjnych i prawnych.

UMOWY KONSUMENCKIE

 • Spory konsumenckie będące następstwem prywatnych zakupów towarów osób ubezpieczonych, np. spory gwarancyjne z reklamacji, rękojmi.
 • Spory z różnych ubezpieczeń zawartych na potrzeby życia prywatnego, np. komunikacyjnych, nieruchomości, NNW, turystycznych, na życie i zdrowie.
 • Spory z umów na usługi realizowane na prywatne potrzeby, np. usługi telekomunikacyjne, dostawę mediów (woda, prąd, gaz, sprzątanie, remonty).

KIEROWCA

 • Dochodzenie odszkodowań za szkody osobowe wynikające z wypadku samochodowego, w którym osoba ubezpieczona uczestniczyła jako kierowca samochodu nie będącego jej własnością, np. samochodu służbowego lub wynajętego.

OCHRONA DODATKOWA

 • Rozszerzone doradztwo prawne – sporządzanie umów, bezpośrednie porady prawne, pokrycie kosztów sporządzenia testamentu.
 • Obrona przed roszczeniami – spory wynikające z czynu niedozwolonego lub nienależytego wykonania umowy.
 • Ochrona prawna kierowcy zawodowego w transporcie krajowym międzynarodowym – czas pracy kierowcy, warunki techniczne pojazdu, warunki wykonywania przewozu lub transportu drogowego, opłaty drogowe.