OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW 

KAT.A, A2, A1, AM, B, B1, B+E, C, C+E, D

elkaPocząwszy od dnia 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed rozpoczęciem szkolenia, powinien posiadać utworzony w systemie teleinformatycznym Profil Kandydata na Kierowcę, w skrócie PKK. Uzyskuje się go w podległym Starostwie lub Urzędzie (w stosownym organie wydającym prawa jazdy). Dopiero z takim profilem, kandydat może udać się do Ośrodka Szkolenia Kierowców celem rozpoczęcia zajęć szkoleniowych.
Poniżej przedstawiamy wymagane dokumenty, niezbędne do uzyskania PKK.

Zanim udasz się do Urzędu musisz przygotować:

  • Dokument tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu ( także osoba niepełnoletnia aby uzyskać PKK musi posiadać tymczasowy dowód osobisty lub paszport)
  • 1 kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  • W przypadku posiadania już prawa jazdy, wymagana jest kopia i wgląd do oryginału
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (istnieje możliwość wykonania badania u lekarza który współpracuje z naszym o.s.k po wcześniejszym uzgodnieniu)
  • W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Ponadto ksero dokumentów tożsamości rodziców/prawnych opiekunów, lub obecnoś jednego rodzica/prawnego opiekuna z dokumentem tożsamości podczas składania dokumentów osoby niepełnoletniej o wydanie PKK.
  • Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy ( do pobrania na miejscu w urzędzie)

Po skompletowaniu tych dokumentów, udajemy się osobiście do Starostwa Powiatowego lub Urzędu, stosownie do stałego miejsca zamieszkania, gdzie składamy w/w dokumenty. PKK wydawane są bezpłatnie w ciągu kilku minut.
Po otrzymaniu PKK i dostarczeniu go do naszego Ośrodka Szkolenia, możemy rozpocząć wybrany kurs prawa jazdy.

Wszelkie wątpliwości wyjaśniamy telefonicznie lub na zajęciach organizacyjnych oraz wskazujemy prawidłowy proces postępowania jak szybko i sprawnie uzyskać PKK. Wszystkie sprawy formalne, można dokonać w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców.

PRZESTRZEGAMY !Wiele szkół jazdy nie informuje o nowych przepisach i procedurach związanych z uzyskiwaniem PKK. Jesteśmy jedną z nielicznych szkół jazdy która na swojej stronie podaję informacje o sposobie i konieczności posiadania profilu.

Pamiętaj że PKK jest wydawany jeden jedyny raz na każdą kategorię prawa jazdy oddzielnie. Szkoła jazdy którą wybiera kursant pobiera jego PKK. Niezwłocznie po zakończonym szkoleniu szkoła jazdy powinna odesłać w systemie teleinformatycznym uzupełniony PKK do Urzędu w celu dalszej procedury związanej z egzaminem państwowym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

PAMIETAJ !Nie ma możliwości zmiany szkoły jazdy w której odbywasz kurs do czasu, aż dotychczasowa szkoła nie zwróci w systemie teleinformatycznym twojego numeru PKK do Urzędu. Jeżeli szkoła jazdy w której realizujesz kurs zakończy swoją działalność , a ty nie skończysz swojego kursu, będziesz mieć duże kłopoty.

Jesteśmy jedyną szkołą jazdy która porusza ten problem.

Jeżeli źle trafisz, możesz mieć trudności z uzyskaniem PRAWA JAZDY.

pkk

OSK LIDER  zapewnia oryginalne druki, pomaga w ich wypełnianiu oraz ustala termin egzaminu państwowego!

UWAGA !!!
Adres który wpisujemy we wniosku, musi być adresem który jest wpisany w dowodzie osobistym
(stały adres zameldowania).